2011. évi CLXV. törvény a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól

 

A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvetõ joga és kötelessége.

A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelõsséget érzõ állampolgárok számára a polgárõrség nyújt cselekvési lehetõséget. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejezõdik ki a polgárõrök védelmének és támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltõ önkéntes társadalmi szervezõdés hatékony mûködésének biztosítása, valamint e szervezõdéseknek a rendõrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal való együttmûködése kereteinek meghatározása érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

A teljes törvény itt tekinthető meg: http://www.sopronipolgarorseg.hu/MK_11_144.pdf

 

/Török László, ügyvezető elnök - 2012.02.20./

 

 

Hírarchívum >>