Változások a Soproni Polgárőrség életében

 

Soproni Polgárőr Egyesület 2012. május 5-én tartotta szokásos évi közgyűlését. Kiemelt napirendi pontként szerepelt az OPSZ köztestületté válása miatti kötelező egyesületi Alapszabály módosításának jóváhagyása.

Az Alapszabály módosításának keretében a közgyűlés egy hangúan szavazott, hogy az elnökség létszáma az eddigi 5 főről 3 főre csökkenjen. Így a közösség egyhangú kívánságának megfelelően az Egyesület elnöke továbbra is Víg József Attila, míg az ügyvezető elnök is Török László maradt, az új elnökségi tag Kovács István szolgálatvezető lett. A volt elnökségi tagok közül, mint polgárőr, Dr. Simon Zoltán, ügyvéd továbbra is felajánlotta jogorvoslati szolgálatait az Egyesület felé, valamint Héger Anna is vállalta, hogy az elnökségen kívül tovább viszi Szántó Sándor, tragikusan elhunyt polgárőr társunk környezetvédelmi feladatait.

A közgyűlés úgy döntött, hogy az OPSZ központi Etikai Bizottsága mellett meghagyja egyesületünk Etikai Bizottságát az eddigi 5 fő helyett 3 fővel. Így az elnök továbbra is Vörös Ferenc, míg  a két tag Mátyás Zoltán, és Óvádi Károly szolgálatvezető maradt. A  Felügyelő Bizottság létszámában is történt változás. Az elnök továbbra is Dr. Horváth István jogtanácsos, míg a két elnökségi tag közül maradt Bakler Erzsébet, és a harmadik tag Hizóh Ildikó lett.

Kihasználva az Alapszabály Cégbírósághoz való kötelező benyújtását, egyben az Egyesület megváltoztatja az eddigi hivatalosan bejegyzett székhelyét - ami már csak postaátvételt szolgált, így a Sopron, Kossuth Lajos u. 1. sz. alatti székhely módosul a Sopron, Táncsics M. u. 8. sz.  Rendőrkapitányság alatti valódi telephely és polgárőr irodák színhelyeként.

A közgyűlés döntött, hogy az eddigi általános könyvelő cég helyett egy egyesületekre specializálódott könyvelési társasággal kössünk szerződést.

Fentiekkel, mint köztestület, az OPSZ és a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség után Egyesületünk is újjá született. További aktív tevékenységét az anyagi támogatások határozzák meg.

 

/Török László, ügyvezető elnök - 2012.05.09.

 

 

Hírarchívum >>