Általános ismertető

 

Az egyesület 1996-ban alakult civil szervezet, mely tagja a Megyei, és Országos Polgárőr Szövetségnek.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1999. március 1-én kelt végzésében a Soproni Polgárőr Egyesületet Pk.T.Kh.61.560/1996. nyilvántartási számon közhasznú szervezetté minősítette, amely 2006. évben kiemelten közhasznúvá vált.
Polgárőreink az 1999. évi CXX. Törvény 6.§./1/ pontja alapján közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.
Egyesületünk non-profit szervezet, így létfenntartása, technikai és egyéb felszereléseink biztosítása tagdíjakból, önkormányzati,- és a céljainkat megértő szponzori támogatásokból, pályázatokon nyert díjakból valósul meg.
Sopron városa valamennyiünk lakóhelye, munkahelye. A város közbiztonságát, rendjét, tisztaságát megtartani vagy fokozni valamennyiünk közös feladata.

Az egyesület célja és feladata:

- A bűncselekmények megelőzése.
- A bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása.
- A városi katasztrófa védelmi rendszerben való állandó ügyeleti részvétel
- A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása.
- A közbiztonság erősítése.
- A hivatalos rendészeti szervezetek társadalmi támogatásának fokozása.
- A lakosság társadalmi, önvédelmi törekvéseinek előmozdítása, biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
- A vagyonvédelmi tevékenység korszerűsítése.
- Bűn megelőzési információk közvetítése.
- Nemzetközi bűnmegelőzési tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
- Ifjúság védelmi, drogmegelőzési program népszerűsítése, külön csoportban.
- Rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése, külön csoportban.
- Az állami döntéshozó szervezetek számára való javaslattétel a Sopron Kistérség Társadalmi szervezetek Szövetsége keretében.

A célkitűzéseket és feladatokat az egyesület tevékenységén keresztül az alábbiakban valósítja meg:

-Bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatja az érintetteket, a rendőri, stb. szerveket és más intézkedésre jogosultakat.

 

- Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak a gyermek,- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető észlelt magatartásokról, körülményekről, melyek esetén már bűnmegelőző jellegű védő, -óvó intézkedések megtétele szükséges.
- A bűnügyileg fertőzött területeken, a veszélyeztetett személyek körében az ingó és ingatlan javak védelmére lakossági járőrszolgálatot szervez.

 

Létünk fenntartása,- közcélú, közérdekű tevékenységünk fokozásán kívül felajánljuk  együttműködési megállapodásunkat  szerződés formájában a tevékenységünket segítő, támogatóknak.
Ebben az esetben konkrétan vállaljuk az általános közterület figyelésen kívül:

- járőr szolgálataink alkalmával az illetékes objektum, iparterület, erdők, tavak. építkezések stb. , azokkal   határos közterületek fokozott figyelemmel történő ellenőrzését, fokozott polgárőr jelenlétet, rendezvények részleges, és  teljes  biztosítását, lopott gépkocsik felderítését.
Fentiekért cserébe, csak létünket, fennmaradásunkat biztosító évenkénti, alkalmankénti anyagi, vagy technikai támogatást kérünk, illetve az szja 1%-ának átutalását az
18532580-1-08 adószámra.
A támogatást ill. a befizetett összeget
magánszemély esetén:
- az 1995. évi CXVII. törvény 41.§./4/ bekezdés b pontja értelmében,
míg gazdasági társaság  esetében:
- az 1996..évi LXXXI.törvény 7.§./3/ bekezdés 5./ pontja értelmében
adókedvezmény illeti meg, melyre az igazolást minden esetben kiadjuk !

 

Tevékenységünket országos és megyei szinten is folyamatosan elismerik, mint saját, mint hatósági szervezeteken belül is. Ennek eredményeképpen kapta meg az országban másodikként városunk a SOPRON POLGÁRŐRVÁROS címet, elsőként a legmagasabb polgárőr elismerést jelentő KOPÁCSI SÁNDOR díjat és a SOPRON SZOLGÁLATÁÉRT kitüntetést!

2012. évben a TAEG Rt.-vel meglévő több mint egy évtizedes együttműködésünk kibővítéseként olyan önálló, saját polgárőr URH rádióláncot valósítottunk meg – átjátszó állomását a Károly-kilátóra telepítve - mely folyamatos - egymás forgalmazását nem zavaró - kapcsolattartás lehetőségét biztosítja a szolgálatban lévő polgárőrök, a rendőrség, és a láncban esetenként bekapcsolt partnereink között.

További, fejlesztési terveink:

Tevékenységi körünket kiszélesítve „Együttműködési Megállapodás”-t kötöttünk a Dunai Vízi Polgárőr Közhasznú Egyesülettel. Ennek célja – az országban egyedülállóan! - a polgárőr tevékenység megjelenítése hazánk egyetlen nemzetközi vízterületén a Fertő-tavon! Természetesen a Burgenlandi és a helyi rendvédelmi szervezetekkel, valamint a soproni régió Polgárőr Szervezeteivel összehangoltan, őket bevonva és velük együttműködve!
Ennek a szerteágazó, lehetőségeket nyújtó /folyamatos járőrözés a tavon, viharjelző szolgálat megvalósítása, vízi mentés, stb./ tevékenységnek nélkülözhetetlen része egy állandó vízi bázis üzemeltetése! Véleményünk szerint erre a célra ideális megoldás lenne a „volt Határőr csónakház” /jelenleg a Gy.-M.-S. Megyei Rendőr Főkapitányság tulajdona/ tulajdon vagy egyéb használati jogának megszerzése, valamint 4-5 elektromos motorokkal felszerelt járőrhajó beszerzése!
Vélhetően ez a nemzetközileg összehangolt tevékenység EU-s pályázati források nélkül nem valósítható meg, mert ismereteink szerint, hazai forráslehetőségek ilyen fejlesztések finanszírozására nem biztosítanak lehetőséget!

Jelen körülmények közötti feladataink ellátásához /Sopron valamennyi városi közterületi rendezvényének biztosítása, határokon átnyúló kerékpár-és futóversenyek, rendérséggel közös és önálló járőrszolgálatok ellátása Sopron közigazgatási területén, halastavaknál, erdőterületeken rendszeres járőrözés az orvhorgászok, a fa tolvajok és rongálok kiszűrésére, stb./ az esetleges pályázatokon elnyerhető pénzösszegeken kívül nélkülözhetetlen  az Önkormányzat Költségvetéséből évente min. 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint biztosítása, mert ennek hiánya minimális működési költségeink finanszírozását is ellehetetleníti és az ország egyik példaértékű Polgárőr Egyesületének megszűnéséhez vezet!

Az egyesület számlaszáma: OTP Soproni Fiók 11737083-20088985

 

A heti szolgálatvezénylés és személyes ügyfélfogadás minden hét hétfőjén 17 órakor a Soproni Rendőrkapitányság, Táncsics u 8. sz.. alatti objektumban biztosított irodánkban van, ahol  mindig szeretettel várjuk a város azon polgárait is, akik tenni akarásukkal erősítenék lelkes csapatunkat!

 

Állandóan elérhető mobil  számaink: 30/236 0006, 30/385 5732.

 

Víg József Attila / elnök / - Török László / ügyvezető elnök /