Tevékenységeink

 

POLGÁRŐRSÉG ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az  irodánkban minden hétfőn 17 - 18 óráig ügyfélszolgálati iroda működik. Egy ügyfélszolgálatos foglalkozik a lakosság észrevételeivel, panaszaival. A panaszokat meghallgatva, szelektálva eldönti, hogy a polgárőrség illetékes-e a téma megoldásában. Amennyiben más az illetékes, a problémát továbbítják a megfelelő szervhez. 
Emellett itt végezzük a polgárőrség adminisztratív feladatait. Dokumentáljuk a szolgálati eseményeket, a polgárőrök tevékenységét Az egyesületi élet, a képzések szintén irodánkban zajlanak.

GÉPJÁRMŰ KÖRÖZÉSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az OPSZ Gépjármű Felderítési Tagozat - melynek a Soproni Polgárőr egyesület alapító tagja - által működtetett gépjármű körözési rendszer  ügyfélszolgálati irodája is helyet kap az irodában. Az ügyfelek az irodában tájékozódhatnak a rendszerek, nyújtotta szolgáltatásokról, bejelenthetik gépjárművük eltűnését.

FOKOZOTT JÁRŐRSZOLGÁLAT
Egyesületünk  hetente 6 éjszaka végez járőrszolgálatot. A nyári idegenforgalmi szezonban azonban szükséges a gyakoribb járőrözés, mivel a turisták nemcsak éjszaka vannak jelen a városban. Tervezzük, hogy amennyiben a taglétszám lehetővé teszi, akkor nappali időszakba is vigyázzuk a város rendjét.
A normál járőrszolgálatok mellett a körözött gépjármű felderítő szolgálatokat is ellátjuk. Egy kézi berendezéssel a normál járőrszolgálatunk is képes ellenőrizni a gépkocsik rendszámát.

KÉPZÉS
A gyakoribb, koncentráltabb munka nagyobb taglétszámot tesz szükségessé, ezért a jövőben a jelenlegi 45 főről 70-80 főre szeretnénk fejleszteni a létszámot.
Az új tagok széleskörű ismereteket kapnak, minek elsajátításáról vizsgán adnak számot. A képzés során elsajátítják a rendőri munka különböző szakterületeinek segítéséhez szükséges ismereteket, jogi ismereteket szereznek, polgárőr ismereteket, elsősegélynyújtást, katasztrófavédelmet, illetve önvédelmet tanulnak.

LAKOSSÁGBARÁT POLGÁRŐRSÉG 
A polgárőrséget a lakókörnyezetünkben élő állampolgárok alkotják, azon közös cél érdekében, hogy lakókörnyezetüket biztonságosabbá tegyék. Nem titkolt szándékunk, hogy minden polgárőr a saját lakókörnyezetében teljesítsen szolgálatot, hiszen mindenki a saját környezete problémáit ismeri a legjobban és ezért is szeretnénk a taglétszámot növelni.Ez a tény szükségessé teszi, hogy a lakosság folyamatosan tájékozódhasson az egyesület munkájáról, tevékenységéről. Ezért indítottuk el weboldalunkat, melyen folyamatosan beszámolunk munkánkról, eredményeinkről.
Az Internet mellet természetesen a hagyományos fórumokon (újság, rádió, TV) is folyamatosan tájékoztatjuk a város lakosságát munkánkról.
Célunk, hogy az állampolgárok és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolatot jobban összehangoljuk, segítsünk az információk, panaszok tolmácsolásában. Heti 3 alkalommal (hétfő, szerda, péntek 17 – 19 óra közt) a Jereván lakótelepen levő rendőri irodán polgárőrök látják el az ügyeleti szolgálatot, ahol szintén várjuk a lakosság bejelentéseit.

EGYÜTT A RENDŐRSÉGGEL
Egyesületünk napi munkája során folyamatosan együttműködik a rendőrséggel, és a NAV-val. 2012.02.01.-től a polgárőrség, mint köztestület működik és a polgárőr törvény előírása alapján kötelező a rendőrséggel való szoros együttműködés.
A járőrszolgálatokon kívül közös akciókban is részt veszünk. Az OPSZ Gépjármű Felderítés szolgálatok alkalmával az együttműködés még fokozottabban működik, mivel az ilyen szolgálatokat mindig rendőrrel közösen végezzük.

EGYÜTT AZ ÖNKORMÁNYZATTAL
A települések biztonságáért a rendőrség mellett az önkormányzatok is felelősek. Ennek egyik alappillére az önkormányzat és a rendőrég, polgárőrség közötti együttműködés. Városunk ebből a szempontból igen pozitívan értékelhető, mivel hagyományosan jó a kapcsolat az önkormányzat és a polgárőrség között. Ez az illetékes önkormányzati szervek, és a polgárőrség közötti jó együttműködésen kívül megmutatkozik abban is, hogy az önkormányzat anyagilag is támogatja egyesületünket.
Mint az az előzőleg leírtakból is szembetűnik a polgárőrség a jövőben egyre több feladatot vállal a város közbiztonsága érdekében.